Program Pajacyk - nabór wniosków

Tylko do 10 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2018

Pajacyk to program dożywiania dzieci prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną. Pajacyk wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Należy go złożyć w formie elektronicznej przez formularz zamieszczony na stronie programu http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć na stronie internetowej: http://www.pajacyk.pl/nabor/ 

W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce: tel. (56) 65 21 368, e-mail: Magdalena.Szymczak@pah.org.pl

Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową.

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 15 maja 2018 roku.