Równać Szanse 2019 - nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego

 Równać Szanse Równać Szanse
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2019”.
Tegoroczna edycja Programu została ogłoszona 8 sierpnia, a wnioski można składać do 7 października 2019 roku, do godziny 12.00.

O granty mogą ubiegać się organizacje ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:
• miejskie i gminne domy kultury;
• powiatowe, miejskie i gminne biblioteki;
• organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
• Ochotnicze Straże Pożarne;
• nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8 500 zł, na projekty trwające 6 miesięcy i realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku). Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Program "Równać Szanse 2019" zwiększa szanse młodzieży na udany start w dorosłe życie, może być także szansą dla lokalnych podmiotów na zdobycie cennych doświadczeń i umiejętności, a tym samym na rozwój potencjału całego środowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie i dokumenty konkursowe znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl. Dodatkowych informacji udziela także Partner Regionalny Programu „Równać Szanse" - Żywiecka Fundacja Rozwoju, która organizuje konkurs na terenie województwa śląskiego.