Spotkanie warsztatowe dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Spotkanie warsztatowe dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Spotkanie warsztatowe dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
26 czerwca 2019 roku w Bibliotece Śląskiej odbyło się spotkanie warsztatowe Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, dotyczące „Zasad tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
Celem było przygotowanie członków Rady do udziału w tworzeniu Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Spotkanie poprowadził pan Przemysław Smyczek – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas warsztatu omówiono podstawy prawne przedmiotowej tematyki, zaprezentowano przykłady tworzenia programów współpracy na podstawie innych województw oraz przedyskutowano istotne dla regionu kwestie, które będą miały wpływ na kształt projektu programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Omówiono także sposoby formułowania priorytetowych zadań publicznych oraz podjęto próbę zdefiniowania dysfunkcji społecznych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie warsztatowe dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego  Spotkanie warsztatowe dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego  Spotkanie warsztatowe dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego