Sytuacja NGO w czasie pandemii

 graf. UMWS graf. UMWS
Konferencja „SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – aktywizacja, inicjatywa, rozwój, wsparcie dla organizacji pozarządowych”

Marszałek Województwa Śląskiego organizuje konferencję poświęconą bieżącej problematyce III sektora wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Ideą konferencji jest wsparcie III sektora poprzez ukazanie możliwości oraz dobrych praktyk w regionie.

Do udziału w spotkaniu on-line zaproszeni są przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego, osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi w samorządach lokalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką III sektora.

Z uwagi na stan epidemii konferencja odbędzie się w trybie online. Osoby zainteresowane proszone są o przysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ngo@slaskie.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „konferencja”. Należy podać imię, nazwisko, tel. kontaktowy oraz adres e-mailowy, na który w dniu konferencji wysłany zostanie link aktywujący. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2020 r.

Załączniki
Agenda [PDF 63,6kB]
Plakat [PDF 14,8MB]