W podziękowaniu za troskę o najsłabszych

 graf. Małgorzata Wojtczyk / UMWS graf. Małgorzata Wojtczyk / UMWS
Rozstrzygnięto konkurs Wolontariusz Roku 2021

Celem konkursu było uhonorowanie wolontariuszy za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogli być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i organizacje. Liczyła się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu.

Kapituła konkursu brała pod uwagę zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.  Z 45 zgłoszonych kandydatur zostali wyłonieni laureaci Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021”.

W kategorii dla organizacji pozarządowej:

  • I miejsce: Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – podmiot leczniczy
  • II miejsce: Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
  • III miejsce: Klub Młodego Wolontariusza Merit

W kategorii indywidualnej:

  • I miejsce: Emilia Bielak
  • II miejsce: Krzysztof Łojko
  • III miejsce: Paulina Tatoń-Praciak