Wiosenny Inkubator Innowacji

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI  powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz o osobach narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osób niepełnosprawnych.
Rezultatem projektu będzie wypracowanie  i przetestowanie w skali mikro 32 innowacyjnych rozwiązań oraz wybór 4 najlepszych innowacji, które zostaną upowszechnione oraz wdrożone na szerszą skalę.

Jeśli masz ciekawy i nowatorski pomysł na narzędzie, metodę czy rozwiązanie poprawiające sytuację zawodową osób 50+, młodych mających trudność z wejściem na rynek pracy czy osób niepełnosprawnych – zgłoś się do nas! Już w kwietniu 2018 wystartuje III tura naboru zgłoszeń.

Uczestnikiem projektu mogą być zarówno podmioty prywatne, takie jak osoby fizyczne (pracujący, bezrobotni, uczniowie i studenci, pracownicy uczelni wyższych), grupy nieformalne (np. uczestnicy forów internetowych, portali społecznościowych, nieformalnych zrzeszeń), jak i podmioty typu stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, uczelnie, podmioty rynku pracy i inne.

Innowatorzy w ramach projektu otrzymają wsparcie finansowe w postaci grantu w wysokości  do 80 000 zł, jak również szerokie wsparcie merytoryczne (eksperckie i doradcze) oraz pomoc organizacyjno–techniczną (współpraca z wolontariuszem) na każdym etapie wdrażania swojego innowacyjnego pomysłu. Takim wsparciem zostaną objęte 32 najlepsze pomysły.

III tura rekrutacji trwa od 9 marca do 7 kwietnia 2018 roku. 

Co musisz zrobić?
  1. Zapoznaj się z Regulaminem Udziału w Projekcie.
  2. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.
  3. Prześlij wypełniony formularz do Biura Projektu.
  4. Śledź wyniki naboru na stronie internetowej https://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/

Odpowiedzi na pytania można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 15.00 w Biurze Projektu przy ul. Berka Joselewicza 21 w Krakowie. Dodatkowe informacje otrzymasz dzwoniąc na infolinię: +48 785 501 436 (Monika Woźniak) +48 785 501 094 (Aleksandra Kudlik) lub pisząc do nas na adres e-mail: inkubatorinnowacji@wiosna.org.pl