Wsparcia środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE

 Logo Komisji Europejskiej Logo Komisji Europejskiej
Zaproszenia do składania ofert w konkursie Komisji Europejskiej

Głównym celem konkursu jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji związanych z polityką spójności UE, w tym m.in. z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i z planem odbudowy dla Europy.

Cele szczegółowe to:

  • promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
  • zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
  • upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
  • zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Zaproszenie jest skierowane do: mediów / agencji informacyjnych (telewizja, radio, prasa, media internetowe etc), organizacji non-profit, uniwersytetów i placówek edukacyjnych, ośrodków badawczych/think-tanków, stowarzyszeń o znaczeniu europejskim oraz podmiotów prywatnych.

Wnioski można składać do 12 stycznia 2021 r.

Załączniki
Zaproszenie do składania wniosków [PDF 58,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji nt. składania ofert na stronie Komisji Europejskiej