Zmiany w zasadach MBO na 2022

 graf. UMWS graf. UMWS
Ruszają konsultacje społeczne w sprawie zmian w regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego. Projekt zmian zostanie teraz przekazany do konsultacji społecznych, które odbędą się w dniach 21.02.2022 - 7.03.2022.

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektowanych zmian w Regulaminie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Uczestnicy konsultacji:

  • mieszkańcy województwa śląskiego;
  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
  • Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.

Uwagi do projektu będą przyjmowane wyłącznie na „Formularzu uwag do projektu zmiany uchwały nr VI/30/6/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 1872)”

  1. w formie pisemnej – na adres: Departament Projektów Regionalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu).
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl;
  3. ustnie – w Departamencie Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice pok. 544, 545, 546 (w godzinach pracy Urzędu).
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konsultacji na stronie Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Uchwała Zarządu nr 225/309/VI/2022 z dnia 2022-02-16