Skład Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Ostateczne wyniki wyborów członków Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Komisja Wyborcza publikuje skład Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.


Tabela z wynikami wyborów organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego FE SL 2021-2017

 • dwie Organizacje właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objętych Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 2027 (I)
  • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika
  • Centrum Społecznego Rozwoju z Mikołowa
 • Organizacje pozarządowe działające na rzecz praw podstawowych (II)
  • Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic
 • Organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska (III)
  • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z Warszawy
 • Organizacje pozarządowe działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami (IV)
  • Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z Chorzowa
 • Organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze promowania włączenia społecznego (V)
  • Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Katowic
 • Organizacje działające na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn (VI)
  • Stowarzyszenie MOST z Zabrza
 • Organizacje działające na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność ,religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek) (VII)
  • New Europe Foundation z Zawiercia
 • Organizacje pozarządowe zgłoszone w obszarze federacji (VIII)
  • Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS z Katowic
Załączniki
Uchwała nr 8/I/2023 Komisji Wyborczej [PDF 46,2kB]
Skład Komitetu Monitorującego - załącznik do uchwały [PDF 42,8kB]
Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej [PDF 44,8kB]
Pismo Przewodniczącej Komisji Wyborczej [PDF 56,4kB]