Wyniki wyborów

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Komisja Wyborcza publikuje wyniki wyborów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Organizacje kandydujące lub organizacje biorące udział w głosowaniu mogą złożyć odwołanie od wyniku wyborów do Komisji Odwoławczej w terminie 3 dni od publikacji wyników.

Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/ów Organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego za pomocą e-dowodu, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie .pdf, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: wyborykm@kprm.gov.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „PROTEST – GŁOSOWANIE DO KM FE SL 2021 – 2027”.

Protesty wniesione po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Odwoławczą.

Załączniki
Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej [PDF 426,2kB]
Uchwała nr 7/I/2023 Komisji Wyborczej [PDF 46,1kB]
WYNIKI - załącznik do Uchwały nr 7/I/2023 [PDF 575,1kB]