Wiadomości

2019-06-10 08:00

Chcesz otworzyć Zaczytaną bibliotekę?

Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.


2019-05-10

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO za 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


2019-05-07

Powołano Radę Pożytku Publicznego

Rozpoczęła się druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.