Wiadomości

 fot. RODNAE Productions / pexels.com 2021-06-16

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


 fot. pexels.com 2021-06-08

„Nowe szanse i możliwości” dla Lipin i Chropaczowa

 Projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej i Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach


 Logo Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach 2021-06-08

„Aktywna przyszłość” w Świętochłowicach

Trwa rekrutacja do projektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach