Wiadomości

2020-01-13 13:15

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów ofert organizowanych w 2020 r. przez Samorząd Województwa Śląskiego.


2019-11-27 11:10

Program współpracy z NGO na 2020 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2019-12-30 12:00

GENERATOR OFERT - Zaproszenie na szkolenie 14.01.2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego planuje wprowadzić w 2020 roku elektroniczny generator ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego.