Wiadomości

2020-01-13

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów ofert organizowanych w 2020 r. przez Samorząd Województwa Śląskiego.


2019-11-27

Program współpracy z NGO na 2020 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2020-04-30

Fundacja ADRA Polska organizuje zbiórkę środków na uszycie maseczek

Fundacja ADRA Polska organizuje zbiórkę środków, dzięki którym zaopatruje najbardziej potrzebujących w maseczki ochronne. W ramach akcji "Szyjemy maseczki dla najuboższych"  łączy szyjących wolontariuszy z darczyńcami, którzy przekazują pieniądze na ich uszycie.