Wiadomości

2019-05-10

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO za 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018


2019-05-07

Powołano Radę Pożytku Publicznego

Rozpoczęła się druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.


2019-04-01

Granty dla gmin: rozwój kompetencji cyfrowych

17 kwietnia 2019 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza na spotkanie w Katowicach