Wiadomości

2020-01-13 13:15

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2020 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów ofert organizowanych w 2020 r. przez Samorząd Województwa Śląskiego.


2019-11-27 11:10

Program współpracy z NGO na 2020 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2020-02-05 11:45

Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało dla rodziców materiał filmowy zawierający 10 porad jak zadbać bezpieczeństwo dzieci.