100-lecie istnienia Związku Harcerstwa Polskiego

Poniżej prezentujemy kalendarium wydarzeń poświęconych 100-leciu istnienia Związku Harcerstwa Polskiego.

Jednocześnie zapraszamy na strony instytucji (organizatorów), gdzie zamieszczane będą szczegółowe informacje o wydarzeniach i zasadach uczestnictwa.

Wydział Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Zjazd ZHP na Wyspie Sobieszewskiej – stoisko regionalne (6 – 16 sierpnia 2018 r., Gdańsk). 

Biblioteka Śląska w Katowicach

 • Chorągwiany Kominek Harcerski „100 lat Niepodległej i Związku Harcerstwa Polskiego” z okazji Dnia Myśli Braterskiej Światowego Ruchu Skautowego (22 lutego 2018 r.).                                                                  
 • Sylwetki Śląskich Harcerzy – galeria portretów (styczeń – grudzień 2018 r.).                                                                                      
 • Wystawa „Harcerze w Niepodległej” (września 2018 r.). 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 • Literatura, lektura, harcerskie podchody i nowoczesna technologia (15 lutego 2018 r.). 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

 • „Historia w książce zamknięta” – spotkanie czytelnicze z drużyną zuchów i harcerzy „Barwne Iskry” (24 lutego 2018 r.). 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

 • Historia ZHP – wystawa (kwiecień 2018 r.). 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

 • Nawiązanie współpracy z Hufcem ZHP w Dąbrowie Górniczej w celu organizacji zajęć edukacyjnych oraz konkursu „Związek Harcerstwa Polskiego rówieśnikiem Niepodległej” (czerwiec 2018 r., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach).
 • „Służba Ojczyźnie - wczoraj i dziś harcerstwa polskiego” – zestawienie tematyczne w oparciu o zasoby biblioteki (wrzesień 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Gliwicach).
 • Tematyczne zestawienie bibliograficzne „Z dziejów harcerstwa polskiego” (czerwiec 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Jaworznie).
 • „Z dziejów ZHP i harcerstwa śląskiego” – zestawienie bibliograficzne (marzec 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Mysłowicach).
 • „Harcerstwo - nauka historii i kultury przez przygodę i zabawę” – zestawienie bibliograficzne. Materiały zostaną udostępnione on-line i przesłane do mysłowickich szkół (marzec 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Mysłowicach).
 • „Czuwaj!” – zestawienie bibliograficzne w wyborze z okazji 100-lecia utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego (listopad 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Pszczynie).
 • „Ale z Ciebie Zuch” – impreza biblioteczna dla dzieci przedszkolnych i w młodszym wieku szkolnym - gry i zabawy (6 czerwca 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Sosnowcu).
 • Przygotowanie wystawy tematycznej, zestawienia bibliograficznego oraz prezentacji multimedialnej. Organizacja wykładu przedstawiciela komendy Hufca ZHP w Tarnowskich Górach (wrzesień 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach).                                                                                                                                  
 • „100-lecie ZHP” – wystawa w zbiorów biblioteki (luty 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Tychach).
 • Przygotowanie wystawy tematycznej oraz zestawienia bibliograficznego (czerwiec 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Zabrzu).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian repertuaru i terminów realizacji projektów. Szczegóły na stronach internetowych odpowiedzialnych instytucji.