100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych

Poniżej prezentujemy kalendarium wydarzeń, których tematem przewodnim będą kobiety – ich rola w polityce, kulturze i społeczeństwie. Szczególną okazją, której poświęcone będzie część imprez, jest przypadające w 2018 roku 100-lecie uzyskania przez kobiety praw wyborczych.

Jednocześnie zapraszamy na strony instytucji (organizatorów), gdzie zamieszczane będą szczegółowe informacje o wydarzeniach i zasadach uczestnictwa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 • Inauguracja projektu Śląskie dla Kobiety (8 marca 2018 r.)
 • Impreza promująca projekt Śląskie dla Kobiety (10 marca 2018 r., Jaworzno, Galeria Galena)

Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego „Industriada 2018” pod hasłem „Industria jest kobietą”cykl imprez na terenie całego województwa śląskiego, prezentujących dziedzictwo industrialne i historię regionu (9 czerwca 2018 r.).

Muzeum Śląskie w Katowicach

 • Dzień Kobiet – oprowadzanie tematyczne po wystawach stałych Muzeum poświęcone kobietom w sztuce i ich emancypacji (od roli muzy/modelki do pełnoprawnej twórczyni sztuki).
 • Industriada 2018 – MŚ będzie prowadziło badania zasobów archiwalnych i tworzenie baz danych specyfiki pracy kobiet w KWK Katowice po 1945 roku oraz artykułów prasowych poświęconych pracy kobiet w górnictwie. W Muzeum Śląskim odbędzie się także spotkanie pokazujące rolę kobiet-artystek w sztuce miejskiej (miasto jako industria/przemysł).

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

 • Księga Pamiątkowa Pracy Społeczno-Gospodarczej Kobiet na Śląsku (1880 – 1922) – publikacja zostanie zaprezentowana w ramach wystawy „100x100. Nasze stulecie” (15 maja – 9 września). Prezentowany eksponat powstał z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej z 1929 roku i będzie punktem wyjścia dla cyklu 10 spotkań/prelekcji (maj 2018 r. – kwiecień 2019 r.) prezentujących rolę kobiet w szerokiej perspektywie na tle historii powszechnej i regionalnej, gdzie punktem odniesienia będzie mijające stulecie. Cykl otworzy spotkanie poświęcone historii praw wyborczych kobiet w Europie, a zamknie spotkanie autorskie promujące publikację Kobiety na Górnym Śląsku (red. nauk. Joanna Lusek, publikacja Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, w ramach projektu Archiwum Historii Mówionej).
 • Wydarzenia towarzyszące wystawie „W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia” (do 22 kwietnia 2018 r.), prezentującej prace Zofii Stryjeńskiej i Hanny Rudzkiej-Cybisowej, kobiet wyzwolonych, niezwykle barwnych postaci życia artystycznego (Dział Sztuki).

Zamek Cieszyn

 • Wystawa „Bohaterki Niepodległości” – poświęcona niezwykłym kobietom Śląska Cieszyńskiego (14 marca – 22 kwietnia 2018 r.).

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

 • Wystawa „Madame History” – wystawa fotografii, poświęcona 100-leciu zyskania praw wyborczych przez kobiety (otwarcie 8 marca 2018 r.).

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

 • Cykl spotkań, debat i warsztatów w ramach „KOKO” – czyli Koła Kobiet Kultury. Jego inicjatorką jest Aleksandra Czapla-Oslislo, która zainaugurowała działalność Klubu, zrzeszając przedstawicielki lokalnych instytucji kultury (w przygotowaniu).
 • Spotkania w ramach Teatru Tekstu (cyklu społecznych czytań dramatów), prowadzonego przez Artura Pałygę, zostaną poświęcone dramatopisarstwu współczesnych polskich autorek (w przygotowaniu).

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach

 • Kino Kosmos - Inna. Kobiety mówią
 • Spotkanie poświęcone przemocy w rodzinie. Rozmowa z gośćmi oraz pokaz filmu: „To jeszcze nie koniec” (7 marca 2018 r.).
 • Spotkanie dotyczące 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Rozmowa z gośćmi: Janiną Omańkowską, Józefą Bramowską i pokaz filmu „Boski porządek” (8 marca 2018 r.).

Biblioteka Śląska w Katowicach

 • „Babski comber” – asocjacje kulturowe (październik 2018 r.).
 • „Kobiety przyszłości” – debata oksfordzka (listopad 2018 r.).
 • Wystawa „Kobiety i Niepodległa” zaprezentuje zbiory rękopiśmienne, ikonograficzne oraz druki ulotne, czasopisma i inne wydawnictwa z epoki związane z udziałem kobiet w walkach o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej w latach 1914 − 1922 (marzec – grudzień 2018 r.).
 • „Jej portret” (tytuł roboczy) – wystawa ze zbiorów dokumentów życia społecznego (plakaty) poświęcona tematyce kobiecej (marzec – grudzień 2018 r.).
 • Prasa kobieca ze zbiorów Biblioteki Śląskiej. W gablotach (poziomych) ulokowanych w holu głównym zaprezentowane zostaną tytuły prasy kobiecej od najstarszych po współczesne, ukazując ich różnorodność – czasopisma światopoglądowe, poradniki, czasopisma o modzie, lifestylowe, o kuchni, wnętrzach, hobbystyczne (marzec – grudzień 2018 r.).
 • „Motyw kobiety w ekslibrisie” – wystawa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej (marzec – grudzień 2018 r.).
 • „Galeria niewiast niepospolitych – wczoraj i dziś” – wystawa fotografii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej (marzec – grudzień 2018 r.).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

 • Warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli chorzowskich szkół „Kobiecość niejedno ma imię” (marzec 2018 r., Filia w Chorzowie).
 • Cykl zajęć dotyczących obchodów 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety dla młodzieży szkolnej (kwiecień – grudzień 2018 r.).
 • Wystawa pokonkursowa prac plastycznych pod hasłem „Prawa kobiet w oczach Wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu” (maj 2018 r., Filia w Zawierciu).
 • Cykl zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej „Prawa kobiet”, przygotowanie prezentacji multimedialnej (wrzesień – listopad 2018 r., Filia w Rudzie Śląskiej).
 • Wykład i prezentacja multimedialna na temat praw kobiet podczas spotkania Sieci Bibliotekarzy Szkół Tarnogórskich (październik 2018 r., Filia w Tarnowskich Górach).
 • „Rok praw kobiet” – utworzenie na stronie internetowej biblioteki zakładki zawierającej informacje historyczne dotyczące praw kobiet i promującej zbiory biblioteki poświęcone kobietom (marzec 2018 r.).
 • Ekspozycja „Kobiety wobec przemian społecznych i prawnych” oraz broszury informacyjno- bibliograficznej (marzec 2018 r., Filia w Gliwicach).
 • Prezentacja zbiorów biblioteki z dziedziny: kobieta a polityka, kobieta w społeczeństwie polskim oraz zaprezentowanie na blogu bibliotecznym książek (nie)zapomnianych, w których wiodącym tematem są kobiety i ich wpływ na politykę (lipiec – grudzień 2018 r.).
 • Ekspozycja tematyczna „Prawa kobiet” (październik – grudzień 2018 r.).
 • Opracowanie prezentacji multimedialnej dla nauczycieli – „Historia emancypacji w Polsce” – do wykorzystania na lekcjach z młodzieżą szkół średnich (listopad 2018 r., Filia w Pszczynie).
 • Wystawy tematyczne w galerii „U Belfrów”: „Emancypacja, a prawa kobiet” (styczeń), „Polskie sufrażystki, bojowniczki, skandalistki” (listopad 2018 r., Filia w Sosnowcu).
 • Przygotowanie wystawy tematycznej, zestawienia bibliograficznego, ikonografiki na temat praw kobiet na świecie, cyklu prezentującego teksty feministyczne z przełomu wieków „Historia kobiet pisana białym atramentem” oraz prezentacji multimedialnej na temat uzyskania praw wyborczych przez kobiety (styczeń – grudzień 2018 r., PBW w Katowicach, Filia w Tarnowskich Górach).
 • Warsztaty dla Wspólnoty Amazonek „Nadzieja” – „Kobiecość niejedno ma imię” (marzec 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Chorzowie).
 • Prelekcja dla Wspólnoty Amazonek „Nadzieja” – Historia życia Helen Keller (październik 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Chorzowie).
 • Przygotowanie wystawy tematycznej, organizacja akcji ulotkowej i Dnia różowej wstążeczki (październik 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Tarnowskich Górach).
 • Odczyt pt. „Zdążyć przed rakiem” oraz towarzysząca mu wystawa tematyczna „Usłyszeć raka” (9 maja 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Sosnowcu).
 • „Profilaktyka raka piersi” – wystawa zbiorów (wrzesień 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Tychach).
 • Rok 2018 r. - Rokiem Profilaktyki Raka Piersi – seminarium z wykładami: „Działalność Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi”, „Od stresu do choroby" – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu, „Zdrowy styl życia w profilaktyce raka piersi”- SANEPiD w Zawierciu (19 marca 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Zawierciu).
 • „Zdrowa Kobieta – Zdrowa Rodzina – Rok Profilaktyki Raka Piersi” – konferencja dla nauczycieli (wrzesień – październik 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Zawierciu).

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

 • „W kobietach siła!”- zorganizowanie cyklicznego konkursu na fanpage’u biblioteki, dotyczącego życia i działalności sławnych kobiet (kwiecień – listopad 2018 r.).
 • Konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej i powiatu bielskiego pt. „Kopernik też była kobietą” (finał konkursu 25 października 2018 r.).

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

 • Konkurs i wystawa prac uczniów z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety (8 marca 2018 r.).

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 • Konferencja z okazji Dnia Kobiet pod hasłem 100-lecia uzyskania praw wyborczych (8 marca 2018 r.).

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

 • Organizacja wydarzenia pt. „Kobieto, uwierz w siebie, masz swoje prawa” (14 marca 2018 r.).

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku

 • Organizacja pikniku, a jego trakcie: okolicznościowy referat na temat uzyskania 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety; występy szkolnych zespołów artystycznych, występ zespołów Kół Gospodyń Wiejskich; Występ zespołu tanecznego (maj 2018 r.).

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

 • Wideokonferencja „100 rocznica uzyskania praw wyborczych kobiet w Polsce. Jak zorganizować debatę w szkole?” (10 stycznia 2018 r.).
 • Wideokonferencja „Wpływ kobiet na rozwój ekonomiczny i kulturalny Częstochowy” (7 marca 2018 r.).
 • Seminarium „Kobiety we współczesnym świecie” (czerwiec 2018 r.).

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

 • Seminarium „Kobieta jako liderka działań społecznych” – spotkanie z okazji 100-lecia uzyskania praw wyborczych. Tematyka wystąpień: prawa kobiet – historia i współczesność; kobiety w polityce społecznej i pracy socjalnej – historia i teraźniejszość; współczesne liderki działań społecznych – sylwetki kobiet województwa śląskiego (koniec maja 2018 r.).

Inne (część we współpracy z Wydziałem Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)

 • One Oni Kobietom (koncert, debata, stoiska wystawiennicze (7 – 8 kwietnia 2018 r., Katowice, MCK, Królestwo).
 • Kongres Kobiet Województwa Śląskiego (18 maja 2018 r., Sosnowiec).
 • Kongres Kobiet Podbeskidzia (wrzesień 2018 r., Bielsko-Biała).
 • 25-lecie Klubu Amazonek z Katowic (20 kwietnia 2018 r., Katowice).

Fundacja Przestrzenie Dialogu, Fundacja im. Róży Luksemburg

 • Cykl debat w 100-lecie Praw Wyborczych Kobiet – spotkanie z Kazimierą Szczuką pt. Sytuacja Polek przed 1918 i po uzyskaniu praw wyborczych (23 marca 2018 r., g. 18.00, Kobiecy Klub Książki w Gliwicach).


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian repertuaru i terminów realizacji projektów. Szczegóły na stronach internetowych odpowiedzialnych instytucji.