Kalendarz przed-wyborczy

Ważne nie tylko dla niepełnosprawnych

Kalendarz działań ważnych dla osób niepełnosprawnych chcących wziąć udział w wyborach parlamentarnych w 2011 roku.

18 września 2011

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić wójtowi (ustnie, pisemnie, faksem lub elektronicznie) najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Wyborca głosujący w ten sposób otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy najpóźniej na 7 dni przed wyborami. Jeżeli doręczenie pakietu się nie udało za pierwszym razem - listonosz ponawia próbę w ciągu 3 dni.

25 września 2011

Wyborca niewidomy lub niedowidzący może zgłosić wójtowi najpóźniej 14 dni przed wyborami żądanie, by w lokalu, gdzie będzie głosował była nakładka z opisem w alfabecie Braille'a, umożliwiająca mu głosowanie samodzielne.

29 września 2011

By skorzystać z instytucji pełnomocnika wyborczego należy złożyć akt pełnomocnictwa w urzędzie gminy najpóźniej na 10 dni przed terminem wyborów.

4 października 2011

Osoby niepełnosprawne na własny wniosek złożony pisemnie w urzędzie gminy na co najmniej 5 dni przed wyborami mogą zmienić lokal wyborczy na bardziej dostępny.

9 października 2011

Wybory do Sejmu i Senatu RP. W wielu urzędach miast i gmin niepełnosprawni mieszkańcy mogą poprosić o bezpłatny transport do lokalu wyborczego.