My też możemy ratować życie

W dniach 1 - 3 grudnia br. w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo" w Szczyrku odbędzie się szkolenie dla osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej

Celem przedsięwzięcia jest przeszkolenie osób niepełnosprawnych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania
się w sytuacjach zagrażających zdrowiu bądź życiu, wyeliminowaniu stresu i innych barier oraz uświadomienie osobom niepełnosprawnym, iż mogą ratować życie.

Szkolenie „My też możemy ratować życie" będzie prowadzone przez ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i instruktorów Polskiego Czerwonego Krzyża w celu przygotowania uczestników do udzielania pierwszej pomocy osobom, w stanie nagłego zagrożenia życia, w miejscu zdarzenia. Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne zakończone otrzymaniem certyfikatu.

Organizatorem szkolenia jest Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „DAR ŻYCIA" przy w Centrum Konferencyjnym i Rekreacyjnym „Orle Gniazdo" w Szczyrku Zakład Pracy Chronionej. Współorganizatorami są: Bielskie Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Szczyrk, Polski Czerwony Krzyż Bielsko - Biała.

Przedsięwzięcie objęte jest między innymi patronatem honorowym Adama Matusiewicza - Marszałka Województwa Śląskiego.

Bliższe informacje:
PCK Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „DAR ŻYCIA" przy CKiR Orle Gniazdo Zakład Pracy Chronionej ul. Wrzosowa 28 A, 43 - 370 Szczyrk, tel. 33 8197 500, fax 33 8197 665, www.orle-gniazdo.pl ,email: klubdarzycia@orle-gniazdo.pl