Egzamin z dobroczynności

Ponad 52 mln złotych trafiło w ubiegłym roku na konta organizacji pożytku publicznego w województwie śląskim w ramach przekazywania tzw. jednego procenta należnego podatku. Do końca kwietnia br. mamy czas zadecydować, gdzie tym razem trafią nasze pieniądze.

Z tej możliwości wsparcia organizacji pożytku publicznego korzysta już co drugi mieszkaniec naszego regionu. Zdaniem marszałka Adama Matusiewicza taki gest nic nas nie kosztuje, a może w istotny sposób pomóc najbardziej potrzebującym.

„Te zadania są realizowane przez tzw. organizacje pożytku publicznego, czyli stowarzyszenia i fundacje, w których pracują pasjonaci, często wolontariusze, którzy swoją pracę wykonują albo za darmo, albo za półdarmo i te pieniądze naprawdę trafiają do potrzebujących. One nie są obciążone po prostu całą wielką machiną administracyjną i mogą być spożytkowane na naprawdę szczytne i istotne cele" - podkreślił marszałek Adam Matusiewicz.

Mechanizm przekazywania 1 procenta należnego podatku z roku na rok jest prostszy. Od ubiegłego roku łatwiejsze jest samo wypełnienie wniosku, które polega tylko na wpisaniu numeru KRS wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego i zadeklarowaniu wysokości przekazanej na jej rzecz kwoty, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Nie musimy już wpisywać pełnej, często wieloczłonowej nazwy organizacji. Organizacje pożytku publicznego szybciej otrzymują również pieniądze, środki finansowe trafiają na ich konta już w okresie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym. Warto pamiętać także o tym, żeby sprawdzić czy ewentualny beneficjent jest uprawniony do otrzymywania stosownego wsparcia. Poniżej zamieszczamy listę organizacji pożytku publicznego z naszego regionu, które spełniają ten warunek.

Oprócz numeru KRS i deklarowanej kwoty, stanowiącej jeden procent należnego podatku, mamy też możliwość określenia celu, na jaki mogą trafić nasze pieniądze poprzez wskazanie wybranego programu lub pacjenta. Informacje zostaną przekazane wybranej organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Wypełniony w ten sposób formularz można złożyć osobiście albo przesłać do właściwego urzędu skarbowego pocztą lub drogą elektroniczną (www.e-deklaracje.gov.pl). Należy jednak pamiętać, że wniosek o przekazanie 1% podatku zostanie zrealizowany tylko wówczas, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Do przekazania 1% podatku dochodowego uprawnieni są:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (PIT-36, PIT-37),
  • podatnicy, którzy uzyskali przychody m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (PIT-38),
  • podatnicy, którzy uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. (PIT-39),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L),
  • 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Linki do stron zewnętrznych
Jak odpisać i wpłacić jeden procent?