Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Konkurs MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego".

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie