Pomoc przy uzupełnianiu informacji o istnieniu RDPP

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zachęcamy do pomocy przy uzupełnianiu informacji o istnieniu Rad Działalności Pożytku Publicznego

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Demokracja to partycypacja" finansowanego z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przygotowuje się do stworzenia trzeciego już raportu dotyczącego aktywności pozarządowych członków komitetów monitorujących programy operacyjne perspektywy finansowej 2007 - 2013.

Ogólopolska Organizacji Organizacji Pozarządowych od 2009 publikuje raporty na temat aktywności przedstawicieli organizacji pozarządowych w komitetach monitorujących.

Kolejny, trzeci raport będzie opublikowany w czerwcu 2012 roku i obejmie okres od lipca 2010 do marca 2012. Po raz pierwszy oprócz monitoringu aktywności pozarządowych członków KM PO w raporcie zostanie także ujęty proces powoływania Rad Działalności Pożytku Publicznego.

W ramach projektu „Demokracja to partycypacja" została stworzona przez OFOP pierwsza w Polsce baza Rad Działalności Pożytku Publicznego - i w obecnej chwili (stan na 27.02.2012 roku) zawiera ona 99 pozycji. Dane do bazy zostały zbierane na podstawie informacji uzyskanych z Jednostek Samorządu Terytorialnego - otrzymano odpowiedź z 57% urzędów. Informacje umieszczone w bazie uzupełniane i weryfikowane na bieżąco. Baza ta nie stanowi katalogu zamkniętego i jest rozbudowywana wraz z pozyskiwaniem informacji o kolejnych ciałach dialogu tego typu. Trudność w pozyskiwaniu informacji o radach oraz dynamika ich powstawania wymaga ciągłej weryfikacji danych umieszczonych w bazie.

Linki do stron zewnętrznych