Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w formie konkursu otwartego na duże projekty flagowe dla organizacji pozarządowych rozpoczęło kolejny etap wsparcia obywatelskiego i samorządowego polskiej polityki zagranicznej.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, których realizacja wpłynie na:

  • rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej;
  • rozwój bezpośredniego dialogu międzynarodowego pomiędzy wspólnotami samorządowymi i regionalnymi;
  • wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

Łączna pula środków finansowych przeznaczonych na konkurs wynosi 4 mln zł, przy czym wnioskodawcy mogą starać się o dotacje w wysokości od 300 tys. zł do 1 mln zł. Środki te pochodzą ze środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Realizacja wyłonionych w konkursie projektów przewidziana jest w terminie od 14 września do 14 grudnia br.

Wnioski projektowe można składać do 10 lipca 2012 r. na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Informacji Europejskiej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: konkurs „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012"

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie MSZ