Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza trzeci nabór wniosków projektów „dużych" do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych