Jak przygotować i sprawnie poprowadzić kampanię 1%?

Praktyczne wskazówki dla organizacji pozarządowych Krystyny Zowczak-Jastrzębskiej

Publikacja opracowana i wydana w ramach projektu „Moja Akademia" finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009.

Publikacja powstał on na przełomie lat 2009/2010 dla Federacji MAZOWIA.

Załączniki
Krystyna Zowczak-Jastrzębska: Jak przygotować i sprawnie poprowadzić kampanię 1%? [PDF 1,1kB]