„Aktywna przyszłość” w Świętochłowicach

 Logo Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach Logo Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach
Trwa rekrutacja do projektu Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 mieszkańców gminy Świętochłowice.

Uczestnicy mogą liczyć m.in. na poradnictwo zawodowe (doradztwo indywidualne i grupowe), treningi kompetencji społecznych i indywidualne wsparcie psychologiczne oraz specjalistyczne wsparcie indywidualne (m.in. sprawy rodzinne, mieszkaniowe, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zadłużenia). Zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne z dietetykiem, fizjoterapeutą i wizażystą, warsztaty i szkolenia (m.in. florystyka, samoobrona WenDo, kulinaria, savoir-vivre). Uczestnicy otrzymają także pakiet zdrowotny (bezpłatne porady lekarzy specjalistów). Organizatorzy zorganizują kursy zawodowe i stypendia szkoleniowe oraz staże.

Projekt skierowany jest do:

  • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, marginalizacją społeczną oraz do otoczenia tych osób,
  • osób poszukujących pracy,
  • osób opuszczających pieczę zastępczą,
  • młodzieży zagrożonej demoralizacją,
  • bezrobotnych,
  • biernych zawodowo z niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych,
  • osób dotkniętych niepełnosprawnościami,
  • rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością,
  • osób bezdomnych,
  • rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt „Aktywna przyszłość” realizowany będzie do 31 grudnia 2022. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie CIS w Świętochłowicach (ul. Sądowa 1, piętro I) lub pod numerem telefonu 32 245 55 24, cis@swietochlowice.pl 

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły na stronie organizatora