Bat Grants pomogą chronić nietoperze

 Logo Bat Grants Logo Bat Grants
Konkurs grantowy na działania chroniące istniejące i potencjalne stanowiska nietoperzy na terenie południowej Polski (m.in w województwie sląskim)

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” jako beneficjent koordynujący projektu LIFE+ Podkowiec Towers (LIFE20 NAT/PL/001427), finansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, uruchomiło program dotacyjny Bat Grants, przeznaczony dla organizacji pozarządowych.

Projekty zgłaszane do Bat Grants muszą dotyczyć ochrony istniejących lub tworzenia nowych stanowisk niektórych gatunków nietoperzy.

Pierwszy nabór trwa do 24 kwietnia 2023 r. Granty mogą uzyskać dofinansowanie do 44 000 zł.

Szczegółowe informacje zamieszczono w zakładce Bat Grants na stronie projektu LIFE+ Podkowiec Towers.