Dofinansowanie dożywiania w czasie wakacji letnich

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków w ramach programu Pajacyk

Do 10 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2018. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Poprzez program Pajacyk Fundacja Polska Akcja Humanitarna wspiera dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc gminy.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu. Więcej informacji na temat naboru oraz regulamin można znaleźć na stronie: www.pajacyk.pl

Szczegółowych informacji udziela Magdalena Szymczak – koordynatorka programu dożywiania (tel. (56) 65 21 368, mail Magdalena.Szymczak@pah.org.pl)

Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 15 maja 2018 roku.