Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne

Międzynarodowy Kongres Naukowo-Metodyczny

Fundacja In Corpore wraz z Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w Międzynarodowym Kongresie Naukowo-Metodycznym "Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne. Katowice, 28-29 września 2017". 

Słuch jest zagadnieniem eksplorowanym przez specjalistów wielu dyscyplin. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy skupią się na wyzwaniach XXI wieku w kompleksowej rehabilitacji dziecka z dysfunkcją słuchu. Poruszone zostaną tematy etiopatogenezy deprywacji rozwoju dziecka oraz psychologiczno-pedagogicznych aspektów jego wspomagania. Omówiona będzie rola współczesnej otolaryngologii i technologii w protetyce słuchu, nie zabraknie także wiedzy z zakresu, prawa i edukacji.

Pragnąc stworzyć jak najszerszą płaszczyznę wymiany myśli, informacji i doniesień badawczych, zaplanowano zróżnicowane formy wystąpień: sympozja, wykłady prowadzone przez zaproszonych gości, sesje plakatowe, warsztaty.

Pamiętając, że głównym zadaniem współczesnej metodyki jest implementacja wiedzy teoretycznej na płaszczyznę wdrożeń aplikacyjnych w celu podnoszenia jakości życia, przewidziano także wprowadzenie kolejnych kroków kampanii społecznej „Od ucha do ucha”.

MIEJSCE I KONTAKT:
Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach (Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46)
T: 883 337 981, E:  info@fundacjaincorpore.pl