Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2019 roku

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów ofert organizowanych w 2019 r. przez Samorząd Województwa Śląskiego.

W dokumencie znajdują się terminy i tematy konkursów organizowanych w 2019 r. Wskazano także wydział, który prowadzi dany konkurs, oraz kwotę zaplanowaną na jego realizację. Harmonogram może ulegać modyfikacjom.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki
Harmonogram konkursów ofert na 2019 r. [PDF 213,1kB]