Inne wydarzenia specjalne

Zapraszamy na strony poszczególnych instytucji (organizatorów), gdzie zamieszczane będą szczegółowe informacje o wydarzeniach i zasadach uczestnictwa. 

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

  • Rok Odry. Rzeka pozytywnej energii – Adam Wesołowski. Viadrus. Utwór instrumentalny przeznaczony kwintet dęty blaszany (marzec – wrzesień 2018 r.).
  • Mieszkańcy Nadodrza w wierszu audiowizualnym. Akcja Artystyczna (kwiecień - sierpień 2018 r.). 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

  • Webinarium „Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii. Wykorzystanie lapbooka w edukacji przyrodniczej" (15 marca 2018 r.).
  • „Z biegiem Odry” – projekt czytelniczy dla dzieci w wieku przedszkolnym (wrzesień – grudzień 2018 r.). 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach

  • „Kanał Gliwicki - Odra. Historia i teraźniejszość” – wystawa informacyjna (czerwiec 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Gliwicach).
  • Autorska wystawa fotografii – Rzeka Odra (czerwiec 2018 r., PBW w Katowicach Filia w Zabrzu). 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian repertuaru i terminów realizacji projektów. Szczegóły na stronach internetowych instytucji.