Jak odpisać i wpłacić jeden procent?

Procedura przekazania pieniędzy na wybraną OPP

Procedura przekazania pieniędzy na wybraną OPP

  1. Wybór organizacji

Przed przekazaniem pieniędzy wybranej organizacji należy upewnić się, czy widnieje w aktualnej baza takich instytucji.

W formularzu zmieniła się treść dotycząca podmiotu zarządzającego wykazem OPP. Do tej pory zajmowało się tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie tę funkcję pełni podmiot niezależny od Ministerstwa, czyli Narodowy Instytut Wolności. Wobec tego w formularzu pojawi się zapis: „… z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów…. Nie wpływa to jednak na procedurę wypełniania formularza.

  1. Obliczenie kwoty odpisu

W formularzu PIT-37 w polu 137 - wpisujemy numer KRS organizacji, a w polu 138- kwotę, która stanowi 1% (podzielona przez 100 kwota z pola 126)

W formularzu PIT-36 w polu 325 - wpisujemy numer KRS, w polu 326 - obliczoną kwotę (podzielona przez 100 kwota z pola 206)

Ponadto w formularzu PIT są rubryki, w których można wpisać informację dla fiskusa, na jaki konkretny cel może trafić 1 % z odpisu - np. wsparcie wybranego programu lub leczenie konkretnego podopiecznego.

  1. Wysyłka PIT

Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do właściwego Urzędu Skarbowego pocztą lub drogą elektroniczną.

Wykaz organizacji