Jak rozliczyć realizowane zadanie publiczne?

 graf. UMWS graf. UMWS
Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Marszałek Województwa Śląskiego organizuje szkolenie: „Jak rozliczyć realizowane zadanie publiczne? Zasady rozliczeń finansowych oraz rezultatów zadania publicznego. Niezbędna dokumentacja.”

Spotkanie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Szkolenie odbędzie się w trybie online 25 października 2022 r. w godz. 10.00 – 13.00. Poprowadzi je Artur Gluziński.

Zapisy rozpoczynają się od 15 pazdziernika 2022 r. Zgłoszenie zawierające imię nazwisko, numer telefonu oraz organizację należy wysłać na adres: ngo@slaksie.pl. W dniu szkolenie otrzymają Państwo link aktywujący.

Załączniki
Plakat [PDF 2,9MB]