Konkurs o nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej

 Konkurs o narodę im. Anieli hrabiny Potulickiej Konkurs o narodę im. Anieli hrabiny Potulickiej
Katolicki Uniwersytetu Lubelski zaprasza do udziału w konkursie o nagrody imienia hrabiny Anieli Potulickiej. Zgłoszenia są przyjmowane do 4 maja 2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane do 15 maja 2020 r.
Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za działalność społeczną w duchu solidarnego humanizmu jest przeznaczona dla osób fizycznych, inicjatyw społecznych oraz organizacji, które mają znaczące osiągnięcia w zakresie działalności społecznej prowadzonej bezinteresownie z poszanowaniem solidaryzmu społecznego, wartości moralnych, przepojonej troską o potrzeby drugiego człowieka i zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego.

Przyznawane od 2015 r. nagrody mają na celu promocję przekonań i postawy ideowej Anieli hrabiny Potulickiej (1861-1932) – właścicielki ziemskiej, filantropki, donatorki wielu dzieł charytatywnych, m.in. zakładu opieki i żłobka pw. Św. Floriana w Bydgoszczy, Zakładu pw. „Dobrego Pasterza" w Poznaniu czy zakładu dla nieuleczalnie chorych w dzielnicy Łazarz w Poznaniu, założycielki fundacji wspierającej KUL (obecnie Fundacja Potulicka).

Wysokość nagrody wynosi 10 tys. zł, przy czym kwota ta może być przeznaczona dla laureata lub na wskazany przez niego określony cel społeczny.

Zwycięzców wyłoni kapituła w składzie:
prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL - Przewodniczący
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Prezes Zarządu Fundacji Potulickiej
abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski, Przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP
dr hab. Andrzej Zoll - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Tomasz Trojanowski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Jacek Jadacki - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Witold Modzelewski - Uniwersytet Warszawski
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.kul.pl