Logo RDPP

 Logo RDPP Logo RDPP
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego ma swoje logo

Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania i przyjęcia do stosowania znaku graficznego – logo rady. Logo jest podstawą identyfikacji wizualnej RDPP. Będzie ono wykorzystywane w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji rady.

Logo otrzymało akceptację Marszałka Województwa Śląskiego.