Miliony dla NGO

Zarząd Województwa przyjął projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Czas na głos organizacji pozarządowych.

Minimalna kwota zaplanowana na realizację Programu to 8 000 000 zł, jednak jak pokazują dotychczasowe działania Samorządu Województwa, przeznaczane na to fundusze co roku są niemal dwukrotnie większe.
Wdrożeniem Programu zajmą się wydziały Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Najważniejsza zmiana w porównaniu z obecnie obowiązującym programem współpracy to liczba zadań priorytetowych. W 2018 roku wyznaczono trzy: budowanie relacji społecznych opartych o humanitaryzm, równe traktowanie oraz przeciwdziałanie przemocy i mowie nienawiści, działanie na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego a także kreowanie polityki młodzieżowej i rozwoju współpracy międzypokoleniowej, jako stymulatora rozwoju gospodarczego i społecznego województwa. Na kolejny rok przewidziany został jeden jednak bardzo ważny cel, jakim będzie wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważnym elementem funkcjonowania samorządu, przede wszystkim ze względu na korzyści, jakie niesie ona dla jego mieszkańców. To nie tylko szansa na większe zaangażowanie w sprawy regionu, ale również okazja do promowania obywatelskiej postawy, szansa na wzrost partycypacji i świadomości mieszkańców regionu. Korzyści płynące z tej współpracy są obopólne, zarówno dla III sektora, który włączany jest w działania województwa, oraz oczywiście dla mieszkańców, którzy są najważniejszymi beneficjentami każdego przedsięwzięcia wynikającego z tej współpracy.

Do 26 września można zgłaszać uwagi do zaproponowanego projektu Programu. Jak to zrobić? Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie urzędu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ngo@slaskie.pl. Ponadto uwagi można zgłosić osobiście w Wydziale Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pok. 362, w godzinach pracy urzędu.


Więcej informacji o trwających konsultacjach projektu Programu, dostępnych jest na stronie BIP urzędu: http://bit.ly/2NLtliO