Nabór do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

 fot. pexels fot. pexels
Ogłoszenie Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza ustanowiona w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, działając na podstawie Ordynacji Wyborczej stanowiącej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 95 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 (dalej: Ordynacja) ogłasza nabór reprezentantów zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego (zwanych dalej Organizacjami) kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Nabór obejmuje wybór 9 Organizacji do składu KM FE SL 2021 - 2027.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. na adres e-mail: rdpp@slaskie.pl wpisując w tytule wiadomości: „ZGŁOSZENIE DO KM FE SL 2021 - 2027”.

Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.

Szczegółowe informacje co do warunków naboru są zawarte w załączniku pn. „Ogłoszenie naboru KM FE SL 2021 - 2027”.

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [DOCX 47,1kB]
Ogłoszenie o naborze [PDF 271,4kB]
Kalendarz wyborczy naboru do składu KM FE SL 2021 - 2027 [PDF 143,4kB]
Uchwała nr 1/XII/2022 Komisji Wyborczej [PDF 605,7kB]
Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej [PDF 479,1kB]