Nadanie statutu jednostce budżetowej „Stadion Śląski” w Chorzowie

 Stadion Śląski. fot. arch. UMWS Tomasz Żak Stadion Śląski. fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Ruszają konsultacje społeczne
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej „Stadion Śląski” w Chorzowie. Konsultacje potrwają od 6 do 19 lutego 2023.

Uwagi do projektu statutu przyjmowane będą wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag złożonych:

  • w formie pisemnej – na adres Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu – do godz. 15:30 ostatniego dnia trwania konsultacji) lub w jednostkach zamiejscowych Urzędu,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sport@slaskie.pl do godz. 15:30 ostatniego dnia trwania konsultacji,
  • ustnie – w Departamencie Sportu, ul. Wita Stwosza 3, 40-036 Katowice (w godzinach pracy Urzędu, do godz. 15:30 ostatniego dnia trwania konsultacji).
Załączniki
Informacja o konsultacjach [PDF 208,8kB]
Projekt uchwały Sejmiku [DOCX 29,6kB]
Projekt statutu Stadionu Śląskiego w Chorzowie [DOCX 31,6kB]
Projekt statutu Stadionu Śląskiego w Chorzowie [PDF 280,2kB]
Formularz zgłaszania uwag [RTF 348,2kB]

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie konsultacji społecznych (BIP)