Niech zaświeci gwiazdka dla Polaków na wschodzie

 graf. mat. organizacyjne graf. mat. organizacyjne
Apel Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu

Po raz trzydziesty pierwszy, w tym roku – w wyjątkowo trudnych okolicznościach, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu organizuje akcję ZAŚWIEĆ GWIAZDKO DLA POLAKÓW NA KRESACH.

Z uwagi na pandemię organizatorzy nie mogli przeprowadzić 1 listopada na bytomskich cmentarzach dorocznej kwesty, z której dochód stanowił główne źródło finansowania akcji charytatywnych. Z uwagi na związaną z pandemią konieczność zawieszenia działalności Centrum Kresowego i nieustabilizowaną sytuację na przejściach granicznych nie można było również organizować zbiórki i transportu darów świątecznych.

„Mamy jednak poczucie, że nie wolno nam zostawiać Rodaków bez pomocy. Stąd decyzja o zbiórce środków finansowych” - mówią organizatorzy.

Chętni mogą dokonywać wpłat na konto stowarzyszenia: ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM NR: 88 1050 1230 1000 0022 8282 9288.

Zebrane środki przekazane zostaną dla:

  • Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Mościskach i Polskiej Szkoły w Strzelczyskach;
  • szkółki niedzielnej i punktu opiekuńczego dla najbiedniejszych dzieci prowadzonych przez S. Franciszkanki Rodziny Maryi w Samborze;
  • Towarzystwa Kultury Polskiej w Łanowicach, polskiej szkoły i przedszkola oraz mieszkańców polskich wsi w okręgu samborskim: Łanowic, Biskowic, Wojutycz;
  • seniorów we Lwowie: członków Katolickiego Uniwersytetu III Wieku.

Zebrane fundusze zostaną przekazane w dwóch transzach w grudniu.

Akcję wspiera Lwowska Fala na antenie Polskiego Radia Katowice.