Piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

 Piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

12 listopada 2019 roku odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego V posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego.
Na spotkaniu zaprezentowano założenia, dotychczasowe działania oraz plany związane z Marszałkowskim Budżetem Obywatelskim Województwa Śląskiego. Ponadto, pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawili zasady, terminy oraz cel konkursu „Asy Śląskiej Ekonomii Społecznej 2019”.

Kolejny omawianym tematem była dostępność usług publicznych dla wszystkich, w tym dostosowanie stron internetowych Urzędu dla osób o specjalnych potrzebach.  Zagadnienia z tym związane zaprezentował Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. osób niepełnosprawnych oraz kierowniczka Referatu Cyfryzacji i Systemów Informacyjnych w Wydziale Cyfryzacji i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas posiedzenia przyjęto również harmonogram posiedzeń RDPP Województwa Śląskiego na 2020 rok. Przewodnicząca wspomniała również, że Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok będzie procedowany na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego  Piąte posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego