Poszukiwani członkowie RDPP

Trwa nabór kandydatów strony pozarządowej na członków VI kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kandydatury można zgłaszać do 31 lipca

Zgłoszenia można przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RDPP VI kadencji oraz w formie papierowej na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RDPP VI kadencji.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie KPRM.

Linki do stron zewnętrznych
Nabór do RDPP