Program współpracy z NGO na 2019 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi. Program na 2019 rok został przyjęty na sesji sejmiku 18 października. Wcześniej był on konsultowany z organizacjami i mieszkańcami regionu.

Wdrożeniem Programu zajmą się wydziały Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne. Najważniejsza zmiana w porównaniu z obecnie obowiązującym programem współpracy to liczba zadań priorytetowych. Na 2019 rok przewidziany został jeden, jednak bardzo ważny cel, jakim będzie wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest ważnym elementem funkcjonowania samorządu, przede wszystkim ze względu na korzyści, jakie niesie ona dla jego mieszkańców. To nie tylko szansa na większe zaangażowanie w sprawy regionu, ale również okazja do promowania obywatelskiej postawy, szansa na wzrost partycypacji i świadomości mieszkańców regionu. Korzyści płynące z tej współpracy są obopólne, zarówno dla III sektora, który włączany jest w działania województwa, oraz oczywiście dla mieszkańców, którzy są najważniejszymi beneficjentami każdego przedsięwzięcia wynikającego z tej współpracy.

Minimalna kwota zaplanowana na realizację Programu to 8 000 000 zł, jednak jak pokazują dotychczasowe działania Samorządu Województwa, przeznaczane na to fundusze co roku są niemal dwukrotnie większe.

Załączniki
Program współpracy 2019 r. [PDF 317,8kB]