RDPP przy wspólnym stole

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Pierwsze po pandemii stacjonarne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego

Po okresie spotkań online tym razem stacjonarne posiedzenie Rady odbyło się w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego.

Wiodącym tematem spotkania były działania Państwowej Straży Pożarnej w czasie pandemii. Gościem posiedzenia był nadbrygadier Jacek Kleszczewski – Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Rada zapoznała się także z informacjami dotyczącymi projektu ustawy o OSP.

W czasie posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania ustanowienia i przyjęcia do stosowania znaku graficznego – logo Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Przedstawiono także sprawozdanie z Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz przedyskutowano i nakreślono plany dotyczące przyszłych działań Rady.

Posiedzenie Rady prowadziła przewodnicząca Danuta Sobczyk – pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną. Kolejne posiedzenie zaplanowano na wrzesień br.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. RDPP