Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego

Skład RDPP na kadencję 2016-2019

W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel Wojewody Śląskiego

 • Norbert Kujawa

2) pięciu przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego

 • Beata Kocik
 • Danuta Kożusznik
 • Martyna Starc-Jażdżyk
 • Aniela Jany
 • Stanisław Dzwonnik

3) sześciu przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego

 • Katarzyna Błaszczyk-Domańska
 • Katarzyna Kuczyńska-Budka
 • Karolina Pluszke
 • Hanna Tutaj
 • Arnika Kluska
 • Anna Markiewicz

4) piętnastu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, w tym dwóch przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców zaangażowanych społecznie

 • Jan Garncarz
 • Marcin Stempniak
 • Anna Poraj
 • Anna Kruczek
 • Łukasz Gorczyński
 • Andrzej Gillner
 • Anna Peterko
 • Iwona Sosnowska-Wieczorek
 • Alina Bednarz
 • Sonia Rzeczkowska
 • Piotr Dominiak
 • Jolanta Czernicka-Siwecka
 • Marcin Adamczyk
 • Jacek Trochimowicz
 • Mateusz Eichner