Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji

W skład Rady wchodzą następujące osoby:

 1. jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego: 
  • Maciej Bartków
 2. trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:
  • Alina Nowak
  • Urszula Koszutska
  • Ewa Żak
 3. trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego:
  • Agnieszka Bożek
  • Przemysław Smyczek
  • Janusz Freitag
 4. siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
  • Krystyna Cuber
  • Sławomir Dębski
  • Magdalena Domańska-Rosin
  • Norbert Kępiński
  • Marcin Paś
  • Wiesława Rak
  • Beata Twardowska