Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji

W skład Rady wchodzą:

jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego:

 • Czesław Sobierajski;

trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:

 • Alina Nowak,
 • Urszula Koszutska,
 • Alina Bednarz;

trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego:

 • Anna Zasada – Chorab,
 • Agnieszka Barczyk,
 • Beata Twardowska;

siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 • Przemysław Stich,
 • Sławomir Dębski,
 • Marta Zmitrukiewicz,
 • Grzegorz Falkus,
 • Grzegorz Żymła,
 • Tomasz Dzierżanowski,
 • Edward Szeliga.