Skład Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego III kadencji

W skład Rady wchodzą:

jeden przedstawiciel Wojewody Śląskiego:

 • Patrycja Pędzik

trzech przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego:

 • Alina Nowak
 • Urszula Koszutska
 • Alina Bednarz

trzech przedstawicieli Marszałka Województwa Śląskiego:

 • Anna Zasada – Chorab
 • Agnieszka Barczyk
 • Beata Twardowska

siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 • Przemysław Stich
 • Sławomir Dębski
 • Marta Zmitrukiewicz
 • Grzegorz Falkus
 • Grzegorz Żymła
 • Tomasz Dzierżanowski
 • Edward Szeliga – Przewodniczący Rady