Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO za 2020 rok

 fot. RODNAE Productions / pexels.com fot. RODNAE Productions / pexels.com
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Załączniki
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarzadowymi za 2020r. [PDF 1,0MB]