"Święta coraz bliżej" - Świąteczny Kiermasz Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych

 Plakat kiermasz Plakat kiermasz
Już po raz kolejny Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego organizuje świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych. Kiermasz z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych odbędzie się 21 marca br. w godz. 10.00-14.00 w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Własnoręcznie wykonane wyroby o tematyce świątecznej zaprezentują m.in.: pracownicy zakładów aktywności zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, uczniowie szkół specjalnych, mieszkańcy domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy, członkowie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz pacjenci szpitali, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, na stoiskach wśród prezentowanych wyrobów znajdą się stroiki, serwety, witraże, okolicznościowe kartki świąteczne, ozdobne świece nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.

Celem kiermaszu jest przede wszystkim promocja twórczości i pogłębienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2017-2022.