Szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych z województwa śląskiego

26-28 lutego w Katowicach

Bezpłatne szkolenie dotyczy przygotowania do uczestnictwa w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym. Skierowane jest do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Szkolnie w województwie śląskim zaplanowano w dniach 26-28 lutego.

TERMIN SZKOLENIA: 26 - 28 luty 2018 r.
MIEJSCE: Park Hotel Diament Katowice, ul. Wita Stwosza 37.

W załączeniu program szkolenia wraz z plakatem informacyjnym. Szczegóły na stronie organizatora

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Załączniki
Program szkolenia [PDF 299,2kB]