W podziękowaniu za troskę o najsłabszych

 graf. Małgorzata Wojtczyk / UMWS graf. Małgorzata Wojtczyk / UMWS
Rozstrzygnięto konkurs Wolontariusz Roku 2021

Celem konkursu było uhonorowanie wolontariuszy za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogli być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i organizacje. Liczyła się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu.

Kapituła konkursu brała pod uwagę zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.  Z 45 zgłoszonych kandydatur zostali wyłonieni laureaci Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021”.


Śląskie Orły Wolontariatu 2021:

W kategorii Wolontariusz Organizacja Pozarządowa:

 • I miejsce
  Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna – Podmiot Leczniczy
  Fundacja Pomoc Maltańska-Maltańska Służba Medyczna to organizacja zrzeszająca wolontariuszy od trzydziestu lat. Wolontariusze Pomocy Maltańskiej angażują się w działania medyczne, szkoleniowe i charytatywne. Pomoc Maltańska ma zasięg międzynarodowy, współpracuje z wieloma podmiotami, kształci młodych ludzi, ale również dzieci i seniorów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wspiera ich i daje narzędzia do osobistego rozwoju. Szczególne działania były widoczne podczas pandemii COVID-19 na ternie województwa śląskiego.
 • II miejsce
  Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
  Członkinie SCZA są niezwykle aktywnymi w środowisku wolontariuszkami działają czynnie nie tylko realizując działania stowarzyszenia w szpitalach niosąc pomoc kobietą chorym na raka piersi. Prowadzą dyżury wsparcia w siedzibie SCZA. Wolontariuszki chodząc do szpitali do chorych przed i po operacji, dają świadectwo że z tą choroba można wygrać - „rak tonie wyrok” wiele swojego czasu poświęcają na rzecz drugiego człowieka mimo swojej choroby nie poddają się. Są wzorem dla innych edukują młodych.
 • III miejsce
  Klub Młodego Wolontariusza Merit
  Klub działa w ZSTiO Meritum w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Edukacyjnym „PRO MERITUM”. Bierze udział w akcjach ogólnopolskich, regionalnych i miejskich, ale i ogólnoświatowych – np. akcjach na rzez krajów trzeciego świata. Od wielu lat reaguje na potrzeby środowiska lokalnego, podejmując się realizacji projektów społecznych, będących reakcją na dostrzegane przez młodzież problemy. Tematyka działań jest wszechstronna: od sportu, przez ekologię po kulturę.

W kategorii Wolontariusz Indywidualny:

 • I miejsce
  Emilia Bielak
  Pani Emilia ma 84 lata, od prawie 10 jest wolontariuszką Fundacji Park Śląski. Jedną z najcieplejszych, najsprawniejszych (codziennie z kijami i aplikacją w smartfonie pokonuje od kilku do 13 km). W czasie imprez prowadzi warsztaty dla dzieci: ruchowe, sadzenia roślin. W czasie biegów pracuje w depozycie. W czasie Kongresów Obywatel Senior prowadzi bardzo profesjonalną recepcję, informację. Prowadzi cotygodniowy klub brydżowy (czasem kilka razy w tygodniu). Na konferencjach promuje wolontariat.
 • II miejsce
  Krzysztof Łojko
  Krzysztof Łojko jest wolontariuszem Hospicjum św. Franciszka od prawie 5 lat. Jest to człowiek pełen empatii, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. W ramach zadań wolontariusza opiekuje się podopiecznymi z chorobą nowotworową znajdującymi się pod opieką hospicjum domowego. Często są to osoby samotne, które nie są w stanie poradzić sobie w samodzielnym życiu. Nasz wolontariusz pomaga chorym w ich umyciu, przebraniu się, zmianie opatrunków. Pomaga również wesprzeć rodzinę w tej trudnej sytuacji.
 • III miejsce
  Paulina Tatoń-Praciak
  Paulina Tatoń-Praciak jest założycielem i koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu, który działa prężnie w Zespole Szkół w Wilamowicach i zrzesza chętnych uczniów, którzy chcą bezinteresownie nieść pomoc. Pani Paulina organizuje wszechstronne akcje charytatywne do których angażuje swoich podopiecznych, wspiera ich w działaniach oraz skutecznie motywuje. Efektem tej pracy jest coroczna rosnąca ilość wolontariuszy oraz skuteczne różnorodne akcje dostosowane do wieku i chęci uczniów.