Warsztaty partycypacyjne i debata liderska

 Zdjęcie Zdjęcie
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w warsztatach partycypacyjnych, które odbędą się 23 kwietnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Agenda spotkanie sieciującego liderów lokalnych z regionu


Warsztaty partycypacyjne (godz. 14.00):
1) dobre praktyki- członkowie rad pożytku publicznego
2) dobre praktyki - młodzieżowe rady
3) partnerstwa lokalne - NGO/JST/BIZNES

Debata liderów z regionu ( godz. 16:00) - liderzy lokalni i ruchy społeczne – wsparcie czy konkurencja dla regionalnych polityk w nowoczesnej demokracji


Debatanci:
Iwona Sosnowska-Wieczorek - członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
Anna Zasada-Chorab - Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
Edyta Gleich - absolwentka SZKOŁY LIDERÓW, coach i trener rozwoju osobistego
Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
Marcin Bazylak - Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie