Wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi

 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Zaproszenie dla organizacji z województwa śląskiego. Zgłaszania do 21 maja na adres: rdpp@slaskie.pl

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego organizuje otwarte spotkania z organizacjami obywatelskimi we wszystkich województwach. 24 maja zaplanowano spotkanie online z NGO w województwie śląskim.

Do udziału zaproszeni są przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy i samorządowcy zaangażowani w sprawy społeczne.

Spotkanie odbędzie sie 24 maja 2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie Zoom.

Zgłaszanie udziału w spotkaniu należy przesyłać mailowo na adres: rdpp@slaskie.pl do dnia 21 maja 2021 roku. Link dostępu do wydarzenia na ZOOM prześlemy Państwu drogą mailową przed spotkaniem.

Program spotkania:

1. Powitanie i otwarcie spotkania

 • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
 • Danuta Sobczyk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. współpracy z administracją publiczną, Przewodnicząca RDPP Województwa Śląskiego
 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezeska Zarządu WRZOS - Iwona Janicka, Członkini Zarządu OFOP
 • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
 • Kazimierz Słobodzian, Prezes Zarządu KaFOS
 • Sonia Rzeczkowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia MOST

2. Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań.
Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP.
Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.

 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej

3. Środki unijne na kolejnych 7 lat - na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia. Odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy i środowiskowy oraz na wyzwania związane z klimatem, edukacją, cyfryzacją w projektach Krajowego Planu Odbudowy oraz Umowy Partnerstwa.
Stan prac nad Funduszem Sprawiedliwej Transformacji w Województwie Śląskim.

 • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Justyna K. Ochędzan, Wiceprezes Zarządu WRZOS, Prezeska zarządu WRK ZOP, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 • Stefania Koczar-Sikora, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Krzysztof Hołyński, Członek Zarządu Stowarzyszenia MOST

4. Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji, czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych.

 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych 5. Nie takie straszne RODO.
 • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
Moderator: Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP

Organizatorzy wydarzenia:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z:

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego,
 • Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
 • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM,
 • Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR

oraz partnerami regionalnymi:

 • Województwem Śląskim (Śląskie. Pozytywna energia),
 • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
 • Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego,
 • Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS,
 • Stowarzyszenie MOST
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie organizatora